Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.


REKLAMAČNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

1. Úvodní ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován na základě zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a jeho cílem je účelné upřesnění postupu zákazníka a firmy František Pintíř, K Letišti 688/II, 339 01 Klatovy v případě, že na straně zákazníka vznikne oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží. Prodávající odpovídá zákazníkovi za shodu zboží s kupní smlouvou. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží, vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání, vydržet.

2.
Záruční podmínky

Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které bylo zakoupeno u firmy František Pintíř, a projevila se na něm závada a vztahuje se na něj záruční lhůta. Za vadu nelze považovat nemožnost řádného užívání zboží z důvodu na straně poskytovatele signálu či provozovatele vysílání spočívající například ve změně programové skladby, struktuře a počtu přijímaných stanic, ukončení či přerušení vysílání, změna v příjmu signálu, změně kódovacích přístupů. Prodávající nezaručuje, že provozovatel vysílání nezruší, nezmění, neukončí, tento postup není na trhu neobvyklý a není důvodem reklamace.

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců, pouze u výrobků vyrobených do 31.12.2002 je zákonná lhůta 6 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit.

U zboží prodávaného ve výprodeji se slevou (zboží s poškozeným obalem, krátkodobě používané, nekompletní, rozbalené, použité pro prezentaci...) může být záruční doba zkrácena až na 12 měsíců dle §626 zákona č. 40/1964 Sb. Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře používání či opotřebení v okamžiku prodeje.

3.
Způsob uplatnění reklamace

Podmínkou přijetí reklamace je doručení zboží na náklady zákazníka v originálním obalu se vším dodaným příslušenstvím do sídla prodávajícího spolu s dokladem o zaplacení zboží, originálem vyplněného záručního listu a se zcela vyplněným reklamačním listem, který zákazník obdrží v provozovně prodávajícího nebo reklamační list si může vyžádat na e-mailu technic@p-sat.cz, kde Vám bude obratem zaslán na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Reklamované zboží musí být dodáno bez nadměrného znečištění prachem, špínou atd. U zboží, kterému je na území ČR poskytován autorizovaný servis, může kupující uplatnit reklamaci přímo v autorizovaném servisním středisku.

4.
Vyřízení reklamace

Zákazník má právo na bezplatné odstranění vady bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní. Pro rozhodnutí o oprávněnosti reklamace je nezbytné posouzení servisního střediska dle jednotlivých výrobců.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud u zboží nelze vadu odstranit, pak je prodávající oprávněn vadné zboží kupujícímu vyměnit za nové zboží se stejnými, nebo lepšími parametry. V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vrácená částka zaplacená za zboží.

V případě výskytu 3 stejných opakovaných vad na zboží má zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu, kterou bylo zboží v reklamačním řízení. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na úhradu nutně vynaložených nákladů souvisejících s uplatněním reklamace (např. poštovné)

5.
Odmítnutí reklamace

Reklamace zboží nebude uznána:

  • - vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace

  • - došlo-li k porušení ochranných pečetí a nálepek umístěných na zboží

  • - odstraněním štítků se sériovými čísly

  • - vada vznikla neodbornou instalací, zavedením nevhodného či nelicencovaného programu (software) do zboží či užitím zboží v rozporu s dodaným návodem k použití (včetně užití jiného než doporučeného dekodéru či dekódovacího CI modulu)

  • - zboží bylo mechanicky poškozeno či poškozeno přírodními živly

  • - zboží bylo nadměrně zatěžováno

  • - zboží bylo poškozeno zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN

  • - reklamace byla provedena v rozporu s článkem 3. reklamačního řádu

6. Neoprávněná reklamace

Pokud byla reklamace neoprávněná servisní středisko nebo prodávající naúčtuje kupujícímu veškeré vzniklé náklady na lokalizaci, logistiku, dohledání potřebných údajů, testování apod. Kupující je povinen tyto náklady uhradit neprodleně, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od ukončení reklamačního řízení. Bez úhrady vzniklých nákladů nebude zboží, které je předmětem reklamace, vydáno kupujícímu.

Zákonná lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů od doručení zboží.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 10. 9. 2009. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Pro rychlejší vyřízení reklamace vyplňte Reklamační formulář.

Reklamační formulář zákazník obdrží v provozovně prodávajícího nebo si ho může vyžádat na e-mailu technic@p-sat.cz, který Vám bude obratem zaslán na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.