Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Prodávající: František Pintíř , IČ: 74957406 , K Letišti 688/II , 339 01 Klatovy

 

  1. Všeobecná ustanovení

  2. Předmět smlouvy

  3. Místo plnění

  4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

  5. Cena a placení

  6. Dodací lhůta

  7. Dopravní podmínky, poštovné a způsob platby

  8. Záruka, servis

  9. Závěrečná ustanovení

 

 

1. Všeobecná ustanovení

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím a potvrzuje, že se s těmito řádně před uzavřením smlouvy seznámil. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není v kupní smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy František Pintíř, K Letišti 688/II, Klatovy 339 01, IČ: 74957406) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy, resp. jsou její nedílnou součástí.

Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě (Stálý zákazník), je kupní smlouva uzavřena okamžikem odeslání elektronické objednávky zákazníka doručené prodávajícímu prostřednictvím elektronické pošty na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě (Objednávka).

 

 

2. Předmět smlouvy

a) Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v objednávce (zboží). Specifikace zboží (váha, rozměry, kapacita, výkony a ostatní údaje), jak je uvedena na www.p-sat.cz (webové stránky), v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách je nezávazným údajem převzatým od výrobce.

b) Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat zboží:
• nové v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
• vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
• vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy záručních i pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
• Výjimečně ve výprodeji se slevou krátkodobě používané zboží, zboží s poškozeným obalem, rozbalené, nekompletní, zboží použité pro prezentaci (zlevněné zboží).

 

3. Místo plnění

Místem plnění je místo podnikání prodávajícího (firma František Pintíř, K Letišti 688/II, Klatovy).

 

 

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je kupní smlouvou. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje e-mailové potvrzení objednávky, autorizace objednávky prodávajícím, nebo jím pověřenou osobou. Od tohoto okamžiku je objednávka (kupní smlouva) považována oboustranně za závaznou. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu a s nimi souhlasí. Prodávající si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

b) Změny objednávky ze strany kupujícího jsou možné. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, pokud jsou objednací údaje neúplné, čí vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat a zaplatit zboží. O tomto zrušení zašle prodávající informaci na emailovou adresu zákazníka, nebo toto sdělí písemně nebo telefonicky.

d) Stálí zákazníci požívají výhod sjednaných při podepisování písemné kupní smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření kupní smlouvy stálým zákazníkům na webové stránce prodávajícího.

e) Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku - kupující souhlasí, že veškeré náklady při uzavírání kupní smlouvy na dálku (internet, telefon, atd.) si hradí sám.

 

 

5. Cena a placení

Ceny uvedené na webových stránkách jsou nabídkové ceny, které  jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

 

 

6. Dodací lhůta

a) Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě prodávajícího, zavazuje se prodávající zboží vyexpedovat, předat dopravci nebo připravit k osobnímu odběru do 5 pracovních dnů, tímto okamžikem se považuje zboží za dodané (dodání zboží). Lhůta pro dodání zboží bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. V případě, že zboží není na skladě prodávajícího nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tomto případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.

b) Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní dodat zboží, kupující má právo částečně nebo zcela od kupní smlouvy ustoupit bez jakýchkoliv dalších omezení nebo sankcí prodávající je povinen vrátit bez zbytečného odkladu kupujícím uhrazenou kupní cenu na účet kupujícího.

c) Kupující nemůže žádat náhradu škody vzniklé nedodáním zboží prodávajícím.

d) V případě vadné dodávky zboží vinou přepravní služby nebo pošty, je kupující povinen uplatnit tuto reklamaci bez prodlení u přepravní služby nebo pošty.

e) Potvrzením převzetí zboží nejsou dotčeny nároky kupujícího vyplývající ze skrytých vad dodaného zboží.

f) Prodávající, pokud se nejedná o osobní odběr, nebo přepravní služba nejsou povinni kupujícímu zboží předvést nebo instalovat.

 

 

7. Dopravní podmínky, poštovné a způsob platby

Kupní cena bude považována za zaplacenou připsáním celé kupní ceny zboží na běžný účet prodávajícího, uhrazením v hotovosti prodávajícímu při osobním odběru, nebo přepravní společnosti (Česká pošta). V případě nedodržení splatnosti kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení z hodnoty včas nezaplacené kupní ceny ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Zaplatil-li zákazník kupní cenu zboží před zrušením aktualizace autorizace, je prodávající povinen vrátit zákazníkovi zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu od okamžiku připsání na účet prodávajícího na účet zákazníka.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

 

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro:

 

Balík Do ruky + dobírka - Česká pošta *

159.00 Kč

Zásilka je odeslána jako Obchodní balík prostřednictvím České pošty. Doručení zboží do 24 hodin od expedice zboží. V případě nezastižení adresáta, bude zásilka uložena na pobočce České pošty dle odpovídajícího PSČ. Česká pošta přijímá balíky do 30 kg hmotnosti a do standartních rozměrů (100 cm x 100 cm x 50 cm).

Dobírka je klasický a stále ještě nejrozšířenější způsob dodání zboží. Za Vaši objednávku zaplatíte hotově až při převzetí objednaného zboží (max. cena dobírky do 30 000,- Kč).

 

 

Balík Na poštu + dobírka - Česká pošta *

159.00 Kč

Unikátní služba pro přepravu vnitrostátních balíků do hmotnosti 30 kg po celé České republice. Adresát si volí poštu, na které bude balík připraven k vyzvednutí. Garance možnosti vyzvednutí na zvolené poště již následující pracovní den.

Dobírka je klasický a stále ještě nejrozšířenější způsob dodání zboží. Za Vaši objednávku zaplatíte hotově až při převzetí objednaného zboží (max. cena dobírky do 30 000,- Kč).Osobní odběr Klatovy

0.00 Kč

Přímo v sídle firmy František Pintíř v Klatovech, K Letišti 688/II (bývalé kanc. prostory ACHP). Při osobním odběru vždy vyčkejte na výzvu SMS zprávou nebo telefonický kontakt našeho pracovníka na Váš mobilní telefon. Zboží bude pro Vás přichystáno a zajistíte si tak bezproblémové osobní převzetí zboží.

Pokud není zásilka do 3 dnů od objednávky převzata, rezervace bude zrušena!

 

 

Uložení zásilky na výdejním místě Zásilkovna.cz

79.00 Kč

Jako doručovací adresu v objednávce vyplňte adresu Vámi vybrané pobočky Zásilkovna.cz. Pobočky najdete ve městech po celé ČR. Aktuální seznam výdejních míst s provozní dobou najdete na Zásilkovna.cz.
Jakmile bude Vaše zásilka připravena k vyzvednutí na poboččce, budete informován SMS zprávou spolu s e-mailem. Doba doručení na pobočku obvykle 1-2 pracovní dny od odeslání. Informace o zásilce je možné získat prostřednictvím online služby na stránkách Zásilkovna.cz, nebo na telefonním čísle +420 266 610 588. Při objednávce zboží, které držíme skladem, do 14 hodin, odesíláme zásilku ještě tentýž den.

Tento způsob dopravy nelze využít pro přepravu zásilek nad 5 kg a zásilek, jejichž rozměr přesahuje v součtu všech tří stran 120m (jedna strana max. 70cm) a pro zásilky s dobírkou větší než 20.000Kč.

 

 

* Pro zásilky nad 10 000.00 Kč (vč. DPH) je doprava pro tento způsob doručení zdarma.

U zboží náchylného na poškození při přepravě (např. parabola) bude naúčtován k ceně objednávky přepravní karton ve výši 89,- Kč a u nadměrného zboží (např. paraboly od 100cm) cena přepravního kartonu 109,- Kč.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad to neprodleně oznámit přepravci.

Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.

 

8. Záruka, servis

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji zboží kupujícím, je-li prodej zboží předmětem podnikání kupujícího. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců, není-li na zboží uvedeno jinak. Na použité zboží se vztahuje záruka v délce trvání 12 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady zlevněného zboží, jež byly důvodem poskytnutí slevy a jsou uvedeny při specifikaci zboží. V případě použitého zlevněného zboží se záruka nevztahuje na opotřebení odpovídající délce používání zlevněného zboží uvedeného u specifikace zboží.

Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží úplným vyplněním formuláře prodávajícího (Reklamační list). Reklamační řízení je blíže specifikováno v reklamačním řádu.

Formulář Reklamačního listu naleznete na http://www.p-sat.cz/ nebo v provozovně prodávajícího. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne obdržení Reklamačního listu.

 

 

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Stálý zákazník má právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně obchodních podmínek. Odešle-li stálý zákazník objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Je-li zákazníkem fyzická osoba, jež zboží prokazatelně nekupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti  má lhůtu pro odstoupení od smlouvy 14 dnů od převzetí zboží. V této lhůtě musí být nejlépe písemné odstoupení od smlouvy doručeno prodávajícímu. Toto právo se vztahuje na přístupové karty, CA moduly s předplatným programů, audio a video nahrávky, počítačové programy pouze v případě, že zákazník může vrátit převzaté zboží nepoužité v neporušeném obalu. Odstoupí-li zákazník oprávněně od kupní smlouvy je povinen doručit zboží prodávajícímu na své náklady do 5 dnů zboží nejlépe s originálním obalem se vším dodaným příslušenstvím spolu s kopií dokladu o zaplacení zboží, originálem záručního listu. Možnost odstoupení od smlouvy nelze považovat za možnost bezplatného zapůjčení zboží. V případě, že spotřebitel nevrátí prodávajícímu vše, co na základě kupní smlouvy získal, musí spotřebitel poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. V případě vrácení poškozeného zboží je prodávající oprávněn uplatnit vůči spotřebiteli náhradu prokazatelné škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Na vrácenou kupní cenu může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Kupující má právo na vrácení zboží bez udání důvodu do 14-ti dnů od jeho převzetí. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je Reklamační řád.

Formulář pro reklamaci a vrácení zboží najdete zde - http://www.p-sat.cz/

 

Platné od 01.01.2014

 

 

Doporučujeme přečíst důkladně!!!